Звіт щодо співробітників

Звіт щодо співробітників

Цей звіт дає можливість побачити докладніше розшифрування кількості вихідних і вхідних дзвінків Віртуальної АТС будь-якого співробітника за певний період, а також порівняти поточні показники з показниками за попередній період.

Звіт щодо співробітників поданий у формі таблиці, де кожен рядок представляє дані щодо конкретного співробітника, крім останнього рядка – він завжди називатиметься «Усього» і буде представляти дані відразу щодо всіх вибраних співробітників, які працюють у Віртуальній АТС Vega.

Подана таблиця ділиться на секції «Вхідні» і «Вихідні». Кожна секція також ділиться на певні стовпчики.

Докладний опис стовпчиків секції «Вхідні»

Відповів – кількість вхідних дзвінків, на які відповіли.

Новий контакт – кількість дзвінків з номерів компаній, які раніше не дзвонили в компанію і їм ніхто не дзвонив з компанії за весь період її роботи.

Наявний контакт – кількість дзвінків на номери, які раніше дзвонили в компанію або яким дзвонили з компанії за весь період її роботи.

Унікальний номер – скільки було вхідних дзвінків з унікальних номерів у вибраному періоді, тобто за вибраний період з унікального номера дзвінок надійшов тільки раз і більше не повторювався.

Тривалість понад 1 хвилину – скільки вхідних дзвінків прийнято, при яких тривалість розмови становила більш як хвилину.

Без відповіді – яку кількість дзвінків співробітник пропустив (на ці дзвінки міг відповісти хтось інший).

Усього – скільки всього дзвінків за період надійшло на співробітника.

Відповіли – кількість вихідних дзвінків, на які відповіли.

Докладний опис стовпчиків секції «Вихідні»

Новий контакт – кількість дзвінків на номери, які раніше не дзвонили в компанію і їм ніхто не дзвонив з компанії за весь період роботи компанії.

Наявний контакт – кількість дзвінків на номери, які дзвонили в компанію або яким дзвонили з компанії раніше.

Унікальний номер – скільки було вихідних дзвінків на унікальні номери у вибраному періоді, тобто за вибраний період на унікальний номер дзвінок здійснювали тільки раз.

Розмова понад 1 хвилину – скільки було вихідних дзвінків тривалістю більш як хвилина.

Без відповіді – кількість здійснених вихідних дзвінків, на які не відповіли.

Усього – скільки всього вихідних дзвінків здійснив співробітник за вибраний період.

Майже кожен з показників будь-якої секції має коефіцієнт зміни, який складається з двох частин:

  • показник зміни, що демонструє, на скільки змінилося значення щодо попереднього періоду, вимірюється у відсотках;
  • графічне позначення того, в який бік відбулася зміна, що позначається стрілкою вниз або стрілкою вгору, де стрілка вниз означає, що продуктивність знизилася порівняно з таким самим попереднім періодом, і позначена червоним кольором, стрілка вгору означає, що продуктивність зросла порівняно з попереднім періодом, і позначена зеленим кольором. Це правило застосовується до всіх комірок, крім комірок стовпчика «Без відповіді», якщо кількість дзвінків зменшилася, то це, навпаки, добре, і зменшення в такому разі позначається зеленим кольором та стрілкою вниз, а збільшення позначається червоним кольором і стрілкою вгору – і це погано.

Як почати користуватися?

Розглянемо приклад компанії, в якій працюють шість співробітників (Олександр Александров, Андрій Андреєв, Василь Васильєв, Олена Прекрасна, Іван Іванов, Петро Петров) і які під'єднані до Віртуальної АТС. Припустімо, що треба переглянути звіт щодо співробітників за попередній місяць. Для цього потрібно ввійти в особистий кабінет Vega, перейти в розділ «Аналітика» (мал. 1, позначка 1), потім перейти в підрозділ «Звіт щодо співробітників» (мал. 1, позначка 2).

Мал. 1. Таблиця звіту щодо співробітників

У фільтрі в періоді вибрати «Попередній місяць» (мал. 1, позначка 3), поле з назвою «Співробітники» залишити за замовчуванням «Усі» (мал. 1, позначка 4), тоді натиснути кнопку «ЗАСТОСУВАТИ» (мал. 1, позначка 5).

Після цих дій на сторінці браузера буде представлена таблиця звіту щодо співробітників (мал. 2).

Мал. 2. Таблиця звіту щодо співробітників за попередній місяць

Щодо кожного стовпчика в таблиці можна здійснити сортування. Для цього натиснути на назву потрібного стовпчика (мал. 2, позначка 1), після чого в таблиці буде проведене сортування щодо цього стовпчика (за замовчуванням стоїть сортування за зростанням щодо стовпчика «Співробітник»). Після цієї дії біля заголовка цього стовпчика зафіксується стрілка, яка буде означати, як проведене сортування, стрілка вгору – за збільшенням, стрілка вниз – за зменшенням. Щоб змінити сортування, натисніть ще раз на назву потрібного стовпчика.

Нижче від поля «Період» зафіксований другий період (мал. 2, позначка 2), з яким здійснюється процентне порівняння. Тривалість другого періоду буде завжди дорівнювати тривалості першого.