Ефективність співробітників

Ефективність співробітників

Цей звіт дає можливість визначити сумарний час усіх розмов певного співробітника або співробітників, вхідних і вихідних дзвінків за певний період і, грунтуючись на цьому, зробити висновки про ефективність як кожного співробітника, так і всієї компанії.

Ефективність співробітників представлена у формі горизонтальної гістограми. Кожен з рядків гістограми підписаний іменем співробітника, крім нижніх двох. Нижні два рядки завжди мають назву «Середнє значення» і «Усього». Під кожним іменем співробітника включена сумарна кількість дзвінків співробітника за вибраний період.

Графічне представлення кожного рядка гістограми складається з двох частин. Ліва – відображає сумарний час вхідних дзвінків співробітника, права – відображає сумарний час вихідних дзвінків співробітника. Також справа від кожного рядка відображено сумарний час вихідних і вхідних дзвінків.

Як почати користуватися?

Розглянемо приклад компанії, в якій працюють шість співробітників (Олександр Александров, Андрій Андреєв, Василь Васильєв, Іван Іванов, Михайло Михайлов, Петро Петров). Припустімо, що треба переглянути ефективність співробітників за поточний рік. Для цього потрібно ввійти в особистий кабінет Vega, перейти в розділ «Аналітика» (мал. 1, позначка 1), потім перейти в підрозділ «Ефективність співробітників» (мал. 1, позначка 2).

Мал. 1. Фільтр звіту «Ефективність співробітників»

У фільтрі в періоді вибрати «Поточний рік» (мал. 1, позначка 3), поле з назвою «Співробітники» залишити за замовчуванням «Усі» (мал. 1. позначка 4), потім натиснути кнопку «ЗАСТОСУВАТИ» (мал. 1, позначка 5).

Після цих дій на сторінці браузера буде представлена лінійчата діаграма (мал. 2), яка відповідатиме ефективності Ваших співробітників.

Мал. 2. Ефективність співробітників за поточний рік